درباره ما

 

مقدمه

مدیریت آموزش شرکت دربید با مسئولیت آقای مهران کاتوزی (مدیرعامل فعلی شرکت سایان و مجری دوره های آموزشی حفاظت در برابر اشعه تحت نظارت واحد قانونی) با 12 سال تجربه ارائه خدمات آموزشی در سطح کشور از سال 1387 تحت نام شرکت آشنا پرتو سایان با همان ترکیب قبلی و با تایید و نظارت واحد قانونی امور حفاظت در برابر اشعه – سازمان انرژی اتمی ایران، ضمن عهده دار شدن کلیه تعهدات آموزشی شرکت دربید، از این شرکت منفک گردیده است.

فعالیتهای آموزشی انجام شده عمدتاً در سه شاخه صنعتی, پزشکی و تاسیسات هسته ای به شرح زیر خلاصه شده است:

1. تعداد دوره های آموزشی برگزار شده تا پایان سال 1392: 1188 دوره 

2. تعداد شرکت کنندگان در دوره های آموزشی 29944 نفر

ارائه خدمات مشاوره در زمینه حفاظت در برابر اشعه برای مراکز پزشکی، صنعتی، پژوهشی و ... 

- طراحی، محاسبات حفاظ و سرب‌کوبی اتاق‌های رادیولوژی، رادیوتراپی، پزشکی هسته‌ای و ... 

- طراحی و ساخت انواع هات‌سل، گلاوباکس و ... - تجهیزات اندازه‌گیری پرتو و تجهیزات حفاظتی از قبیل روپوش سربی، دستکش سربی و ... 

- تعمیرات، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی دستگاه های دانسیته سنج، رطوبت سنج، سطح سنج و ... 

- تهیه چشمه‌های سزیم-137 و کبالت-60 مورد استفاده در صنایع - تهیه و ساخت کانتینر مخصوص چشمه‌های سزیم-137 و کبالت -60 - بارگذاری چشمه کالیفرنیم دستگاه های ژئواسکن 

- جابجائی چشمه های پرتوزا - نصب، راه اندازی و کالیبراسیون دستگاه های کنترل بار

انتشارات و تولیدات آموزشی
1. دروس عمومی حفاظت در برابر اشعه ویژه آموزش دوره های مقدماتی(کتاب 1) مهدی غیاثینژاد و مهران کاتوزی

2. دروس تخصصی حفاظت در برابر اشعه ویژه آموزش دوره های مقدماتی مراکز صنعتی(کتاب2) مهدی غیاثینژاد و مهران کاتوزی

3. دروس تخصصی حفاظت در برابر اشعه ویژه آموزش دوره های مقدماتی مراکز پزشکی(کتاب3) مهدی غیاثینژاد و مهران کاتوزی

4. دروس عمومی و تخصصی ویژه مسئولین طرح و فیزیک بهداشت مراکز صنعتی (کتاب4) مهران کاتوزی و دلنواز فرودین

5. دروس عمومی و تخصصی ویژه مسئولین طرح و فیزیک بهداشت مراکز پزشکی (کتاب5)مهران کاتوزی، دلنواز فرودین و آناهیتا یزداندوست

6. دروس تخصصی حفاظت در برابر اشعه  ویژه مراکز پرتونگاری دندان (کتاب 6)مهران کاتوزی و محمدرضا کاردان

7. نمونه سوالات ویژه آموزش دوره های مقدماتی - شرکت سایان و کمیته آموزش حفاظت در برابر اشعه

8. حفاظت در برابر اشعه در مراکز کار با لیزر - دلنواز فرودین و مهران کاتوزی

9. حفاظت در برابر پرتوها در مراکز کار با پرتوهای رادیویی و ماکروویو - دلنواز فرودین و مهران کاتوزی

10. آشنایی با پرتوهای غیر یونساز و حفاظت در برابر آنها - دلنواز فرودین

11. سوانح پرتوی در پرتونگاری صنعتی - محمدرضا دیوبند، بیژن صمیمی و محمدرضا کاردان

12. راهنمای عمومی پرتونگاری صنعتی و دستورالعمل مقابله با سوانح - امور حفاظت در برابر اشعه کشور

13. قوانین و مقررات پرتوهای یونساز - امور حفاظت در برابر اشعه کشور

14. استفاده صحیح از فر مایکروویو همراه با نکات ایمنی آن - امور حفاظت در برابر اشعه کشور

15. CD آموزشی کتاب1 – شرکت سایان

16. CD آموزشی کتاب 2– شرکت سایان

17. CD آموزشی کتاب 3 – شرکت سایان

18. CD آموزشی کتاب 4 – شرکت سایان

19. CD آموزشی کتاب 5 – شرکت سایان

20. CD آموزشی کتاب رادیویی و مایکروویو - شرکت سایان

21. CD آموزشی کتاب لیزر - شرکت سایان