هزینه های دورهای مقدماتی وپیشرفته

 دوره آموزش آنلاین حفاظت در برابر پرتوهای رادیویی و مایکروویو   لینک دانلود
  دوره آموزش آنلاین و حضوری مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی  لینک دانلود
 دوره آموزش آنلاین مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی   لینک دانلود
  دوره های آموزش آنلاین بازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی       
 لینک دانلود
 دوره آموزش آنلاین حفاظت در برابر پرتونگاری دندان و دوره آموزشی حفاظت در برابر پرتوهای لیزر         لینک دانلود
  بخشنامه حذف بازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی  لینک دانلود
 دوره حضوری آزمون سطح 1 و 2 پرتونگاری صنعتی بر اساس ایزو 9712  و عکسهای مربوط به کتاب ایزو  لینک دانلود